Disagården - vårt friluftsmuseum

En grupp högstadieelever lyssnar på en museipedagog, gruppen står på en grusväg mellan gärdesgårdar. Skolklass besöker Disagården. Foto: Bengt Backlund/Upplandsmuseet

1800-talets senare del var en omvälvande tid med industrialisering och urbanisering. De flesta människorna i Uppland levde dock fortfarande på landsbygden.

Utifrån olika teman diskuterar vi frågor som berör manligt & kvinnligt, arbetsförhållanden, sociala skillnader, kärlek, folkmedicin och folktro. Från uppesittarkväll och lördagsdans till sociala medier. Hur var det att vara ung då jämfört med idag?

Vi anpassar våra pedagogiska program efter era önskemål.

Förslag på teman:

  • Jordbrukssamhället, djurskötsel och mat
  • Sjukdomar och magiska botemedel
  • Barnens livsvillkor under 1800-talet
  • Hushåll och matberedning i äldre tider

Anpassningar på grund av covid-19

Avbokning av visningen kan göras på kort varsel från både skolans och museets håll, på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma vid symtom.

Med reservation för ändringar!