portal-till-var-forntid-1-fg

Åk F-6

Skolprogram för grundskolan kan genomföras i många olika miljöer och kopplas till många olika skolämnen!

Ta del av våra pedagogiska program på Upplandsmuseet, friluftsmuseet Disagården eller i er egen skola och i skolans närmiljö. Våra pedagogiska program tar oftast en timme, men kan givetvis både kortas ner eller byggas på utifrån era önskemål och behov.

Alla våra program kan anpassas så att de också passar elever i särskolan, kontakta oss museipedagoger för en diskussion.