portal-till-var-forntid-1-fg

Åk F-6

Våra utställningar kan kopplas till många olika skolämnen! Ta del av våra pedagogiska program på Upplandsmuseet, friluftsmuseet Disagården, ute på stan eller i er egen skola och i skolans närmiljö.

Ett besök tar oftast en timme, men kan både kortas ner eller byggas på utifrån era önskemål och behov.

Alla våra program kan anpassas så att de också passar elever i särskolan, kontakta oss museipedagoger för en diskussion.

För att vi ska kunna träffa elever från så många skolor som möjligt i hela vår region kan en skola boka fyra kostnadsfria besök per läsår.