Upsala, Darling – om queera minnen och glömda rum

Gult logga med texten Upsala, Darling - om queera minnen och glömda rum.

Stadsvandringar med HBTQ-tema för skolor fortsätter under våren 2018, där vi letar spår efter ickenormativa liv. 10 tillfällen erbjuds.

Människor och händelser som bryter mot normer kring kön och sexualitet har alltid funnits. Spåren finns förstås, men är ibland lite svårare att hitta än den gamla vanliga berättelsen som vi ofta berättar om Uppsala stad och dess invånare. Vilka platser och berättelser hittar vi när vi letar med nya glasögon? Ni får höra talas om både kända och okända personer i olika normbrytande berättelser. Minnen kring kärlek, sexualitet, kön, familjebildning och kroppar av olika slag.

Samling på domkyrkoplan.

UPSALA, DARLING är ett samarbete mellan Upplandsmuseet, Sofia Breimo, konstnär och etnolog och Uppsala Konstmuseum.

Projektet stöds av Region Uppsala, Avdelningen för social hållbarhet Uppsala kommun, Längmanska Kulturfonden samt Ottarfonden.