Upsala, Darling – om queera minnen och glömda rum

Gult logga med texten Upsala, Darling - om queera minnen och glömda rum.

Stadsvandringar med HBTQ-tema för skolor, där vi letar spår efter ickenormativa liv.

Människor och händelser som bryter mot normer kring kön och sexualitet har alltid funnits. Spåren finns förstås, men är ibland lite svårare att hitta än den gamla vanliga berättelsen som vi ofta berättar om Uppsala stad och dess invånare. Vilka platser och berättelser hittar vi när vi letar med nya glasögon? Ni får höra talas om både kända och okända personer i olika normbrytande berättelser. Minnen kring kärlek, sexualitet, kön, familjebildning och kroppar av olika slag.

Samling vid domkyrkans södra port, långsidan som vetter mot Riddartorget.

Stadsvandringen UPSALA, DARLING är framtagen av Upplandsmuseet och Sofia Breimo, konstnär och etnolog inom projektet som genomfördes 2017 ihop med Uppsala Konstmuseum.