Staden under torget

Staden under torget Sedan mer än 350 år är Stora torget i Uppsala en mötesplats och stadens centrala mittpunkt, men så har det inte alltid varit. Foto: Stora torget hösten 2020, Mattias Frenne.

Under 2022 kommer Upplandsmuseets arkeologer att genomföra en schaktningsövervakning på Stora torget i Uppsala. Här ska Uppsala kommun och Uppsala Vatten byta ut äldre ledningar och torget ska få en ny gestaltning till prydnad för staden.

Stora torget anlades efter italienska förebilder först i samband med den så kallade ”stadsregleringen” vid mitten av 1600-talet. Då skulle stadens tidigare vindlande gator och brandfarliga kvarter få en mer geometrisk och för tiden modern utformning. Dessutom passade det ju bra till den planerade kröningen av drottning Christina. Motståndet var stort och när torget slutligen började anläggas i slutet av 1640-talet finns uppgifter stora mängder dynga, jord och grus som borgarna och bönderna i närområdet skulle bidra med som skatt. Annars fick de böta än värre. Idag är Stora torget ett av endast två så kallade hörnslutna torg av denna 1600-talstyp som bevarats i Sverige.

Hur bebyggelsen på platsen såg ut före det ”nya” torget vet vi inte så mycket om. Tidigare arkeologiska iakttagelser och historiska uppgifter är både mycket få och gamla. Därför har teorierna och idéerna om vad som funnits här varit både många och fantasifulla i den stadshistoriska litteraturen. Mest troligt är att området varit en tätbebyggd del med stadstomter och gårdar i den under medeltiden alltmer växande staden. Men vem vet? - Kanske fyllde man här ut en våtmark eller till och med en gammal hamnbassäng? Kanske kommer vi att hitta mer av det ”Drakskepp” som ska ha setts här under 1800-talet? Eller kanske spår av en äldre kyrka?

Därför ska det bli extra spännande och efterlängtat för oss arkeologer att följa arbetet på torget. Nu kommer vi kunna lägga ännu en pusselbit till stadens äldre historia!

Vill du veta mer?

Mer om projektet, både om tidigare och kommande fynd, kan du följa via den här sidan. Här kommer vi samla information från våra olika kanaler. Du hittar mer på Arkeologibloggen här intill och på Upplandsmuseets Instagram och Facebook.

På youtube finns några filmer där vi berättar lite om resultatet så här långt. Dessa filmer producerades i maj-juni 2023. 

Följ gärna: #understoratorget