2014


Skelett mitt i stan

8 april 2015

Andreas Hennius

Så var det dags för kommunen att bygga om den gamla, dåliga och sedan länge avstängda trappan från Ingmar Bergmangatan upp till Helga Trefaldighets kyrkan bakom Wermlandskällaren och Stockholms...

Tags: Arkeologi Medeltid Uppsala Gravar Stadsarkeologi

Bland bröder, präster och kungar

16 juni 2014

Dan Fagerlund

En tegelindustri direkt förknippad med nuvarande Uppsalas äldsta historia. En dag i maj ringde företrädare från byggföretaget NCC till Upplandsmuseet och sa att man hittat ben i marken där man...

Tags: Medeltid Uppsala Stadsarkeologi

Hästen i huset

23 maj 2014

Malin Lucas

Ibland när man gräver hittar man oväntade saker. Det kan vara udda föremål, gravar som dyker upp på oväntade platser eller konstiga gropar man aldrig sett förut. Det här är en berättelse om ett...

Tags: Arkeologi Järnålder Boplats

Arkeologi i och vid kyrkor

25 april 2014

Anna Ölund

De senaste åren har arkeologiska insatser i och vid kyrkor i Uppsala län liksom i många övriga delar i Sverige ökat. Anledningarna till detta är sannolikt flera, dels har många kyrkor under en läng...

Tags: Medeltid Tidigmodern tid Kyrkoarkeologi

En praktikants reflektioner

24 april 2014

Anna Ölund

Jag är student på mastersprogrammet i arkeologi vid Uppsala universitet och inom utbildningens ramar finns möjligheten att göra 5 eller 10 veckors praktik, om man hittar en praktikplats själv. Så,...

Tags: Arkeologi

Varaktigt övergivna – ett barn, ett skålgropsblock, ett tält

14 april 2014

Robin Lucas

I påsktider 2009 fick jag ett kul litet arkeologisk uppdrag. En parkeringsficka skulle anläggas intill en rondell vid den nyligen ombyggda Österleden i Östra Uppsala. Platsen är en av många gamla...

Tags: Arkeologi

Att bränna sina döda

31 mars 2014

Robin Lucas

Brandgravskicket, seden att kremera sina döda, dominerade i Skandinavien från yngre bronsålder till kristendomens införande 2000 år senare. Skelettbegravningar förekom genom hela denna period, men...

Tags: Arkeologi Järnålder Gamla Uppsala

Viks slott

25 mars 2014

Anna Ölund

Ibland får vi arkeologer möjlighet att arbeta i slottsmiljöer. Det är alltid lika kul och spännande, då det ofta framkommer ny kunskap som kan komplettera eller förändra den rådande historien....

Tags: Arkeologi Medeltid Tidigmodern tid

Många kockar på 111

14 mars 2014

Dan Fagerlund

Upplandsmuseet presenterar nu i en rapport resultaten över en undersökning av tre gravar på ett gravfält i Sävja i Danmarks socken (Danmark 111) söder om Uppsala. Gravfältet som ligger på en...

Tags: Arkeologi Järnålder

Nya rapporter

4 mars 2014

Robin Lucas

Nu presenterar vi resultaten från tre undersökningar genomförda i Uppsalas ytterområden under 2006-2010. De tre sinsemellan mycket olika platserna illustrerar disparata aspekter på livet i Uppsalas...

Tags:

Värdet av ett fornfynd – Plundring och internationell handel

28 februari 2014

Andreas Hennius

Den senaste veckan har diskussionen angående handel med kulturföremål återigen blossat upp. Anledningen denna gång var Antikrundans värdering av ett vikingatida dräktspänne (se blogginlägg nedan)....

Tags: Arkeologi Debatt Fynd

ANTIKRUNDAN – SLUTA VÄRDERA FORNFYND!

18 februari 2014

Anna Ölund

Så händer det igen och kaffet sätts i vrångstrupen. I SVTs Antikrundan den 13 februari ca 28 minuter in i programmet hamnar ett fornfynd på värderingsbordet. Denna gång är det ett stort dräktspänne...

Tags: Debatt Fynd