Arkeologi i och kring Svartmangatan i Uppsala

Arkeologi i och kring Svartmangatan i Uppsala Vy mot Uppsala Domkyrka sett från S:t Larsgatan. I förgrunden ett av de första undersökta schakten. Foto: Adam Hultberg, Upplandsmuseet

Under hösten 2022 har Upplandsmuseets arkeologer påbörjat en arkeologisk undersökning centrerad kring Svartmangatan i Uppsala. Undersökningen föranleds av att Uppsala Vatten genomför underhållningsarbete på områdets vatten- och avloppsledningar. Arbetet kommer pågå under 2022 och 2023.

Gatorna och kvarteren i området kring Svartmangatan har sitt ursprung i stadsregleringen som genomfördes under mitten av 1600-talet. Då lade man ut de långa, rätvinkliga gator som fortfarande präglar stadsbilden i stora delar av centrala Uppsala.  Än idag har kvarteren häromkring en stor del äldre byggelse bevarad, framför allt från 1800-talet. Under många hundra år begränsades Uppsala stad åt det här hållet av det som idag är Kyrkogatan och Skolgatan, och dessa idag så centrala kvarter låg då i stadens utkant.

Förhållandevis få arkeologiska undersökningar har gjorts i den här delen av Uppsala tidigare. Men vad tror vi döljer sig i marken och vad förväntar vi oss hitta? Under dagens gator ligger dels föregångarna till de samma, men vi kan också hitta rester av byggnader och kvarter. Under den tidigmoderna bebyggelsen ligger resterna av den medeltida staden, som även den sträckt sig hit.

Vill du veta mer?

Mer om projektet och om kommande fynd kan du följa via den här sidan. Här kommer vi samla information från våra olika kanaler. Du hittar mer på Arkeologibloggen här intill och på Upplandsmuseets Instagram och Facebook.