Aktuella projekt

Aktuella projekt Arkeologer från Upplandsmuseet och Statens historiska museer samarbetar vid stadsutgrävningen i Enköping.

På Upplandsmuseet genomför vi mellan 30-60 arkeologiska undersökningar per år, av varierande storlek, där lämningar av skiftande karaktär och ålder undersöks.


I vår blogg presenteras ett urval av de uppdrag som vi arbetar eller arbetat med under åren. Här kan du ta del av aktuella uppdrag som sker just nu. Du får en inblick i arbetet i fält men också det som sker inomhus efter avslutat fältarbete.

När allt arbete är avslutat presenteras resultaten i en rapport eller skrift. Dessa finner du under rubriken »Publikationer.

 

Här under visas en 3D-modell från något av våra aktuella projekt. Just nu en tidigmodern brunn som i april 2018 undersöktes i Uppsala.