Aktuella projekt

Aktuella projekt Upplandsmuseets arkeologer utför arkeologiska undersökningar av varierande typ och omfattning. Här dokumenterar vi medeltida kulturlager under Stora torget i Uppsala. Foto Robin Lucas, Upplandsmuseet.

På Upplandsmuseet genomför vi mellan 30-60 arkeologiska undersökningar per år, av varierande storlek, där lämningar av skiftande karaktär och ålder undersöks.


I vår blogg presenteras ett urval av de uppdrag som vi arbetar eller arbetat med under åren. Här kan du ta del av aktuella uppdrag som sker just nu. Du får en inblick i arbetet i fält men också det som sker inomhus efter avslutat fältarbete.

När allt arbete är avslutat presenteras resultaten i en rapport eller skrift. Dessa finner du under rubriken »Publikationer.