Rapporter 2022

Rapporter 2022 Arkeologisk utredning längs väg 55 i Litslena socken. Foto Malin Lucas.

Bland gravar och stenhuggare på Domberget i Uppsala.
Arkeologi på Domkyrkoplan 2019. Linda Qviström och Herman Bengtsson. 32 sidor.

2022:01. Domkyrkoplan - kyrkogård och byggarbetsplats. Del 1, text. 
Arkeologisk schaktningsövervakning och arkeologisk undersökning.                                          Linda Qviström, Emma Sjöling och Herman Bengtsson med bidrag av Sofia Prata. 640 sidor.

2022:01. Domkyrkoplan - kyrkogård och byggarbetsplats. Del 2, bilagor. 
Arkeologisk schaktningsövervakning och arkeologisk undersökning.                                          Linda Qviström (red.). 369 sidor.

2022:02. Arkeologi för fiber i Biskopskulla med omnejd. Långtora GSF. 
Arkeologisk schaktningsövervakning. Karin Stenström. 34 sidor.

2022:03. Kryddgårdsgatan och Ringgatan. Fjärrvärme och VA-schakt i Enköping.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Joakim Kjellberg. 18 sidor.

2022:04. Mellan Litslenaby och Blåbo. Väg 55.
Arkeologisk utredning, etapp 2. Hans Göthberg. 49 sidor.

2022:05. Medeltida och tidigmoderna lämningar i Vaksalagatan. Mellan Stora torget och Kungsgatan. 
Arkeologisk schaktningsövervakning. Karin Stenström. 109 sidor.

2022:06. I Hågahögens närhet. Boplats och kulturlager under GC-väg.
Arkeologisk undersökning. Hans Göthberg. 69 sidor.

2022:07. Klosterparken. VA-arbeten vid Franciskanerkonventet i Enköping.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Joakim Kjellberg. 15 sidor.

2022:08. Gravar vid Fjuckby. Lena-Husby i Ärentuna.
Arkeologisk förundersökning. Hans Göthberg. 41 sidor.

2022:09. Västeråkers kyrka. Undersökning i långhus och sakristia.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Karin Stenström. 37 sidor.

2022:10. Arkeologi för el i Ärentuna och Lena. Ärentuna markkabel.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 47 sidor.

2022:11. Vid Åsen. Tallstråket och Södra Ulleråker.
Arkeologisk utredning, etapp 1. Hans Göthberg. 28 sidor.

2022:12. Arkeologi i Bälinge-Ekeby. Boplatser, husgrunder och gravar.
Arkeologisk utredning. Per Frölund. 69 sidor.

2022:13. Schakt för fiber vid Bälinge-Ekeby.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Andreas Hennius.15 sidor.