Rapporter 2023

Rapporter 2023 Arkeologisk schaktningsövervakning på Stora torget i Uppsala. Foto: Adam Hultberg, Upplandsmuseet.

2023:01 Boplatser, grav och bytomt. Planerad spårutbyggnad av tågbana mellan Uppsala och Bergsbrunna.
Arkeologisk utredning steg 2. Andreas Hennius. 37 sidor.

2023:02 Viks slott. Trähuset och trädgårdsterrasser.
Arkeologisk schakningsövervakning. Joakim Kjellberg. 29 sidor.

2023:03 Boplatslämningar från järnålder i Fanna, Enköping.
Arkeologisk förundersökning. Hans Göthberg. 54 sidor.

2023:04 Axehielmska gården. Rotkartering i kvarteret Ubbo i Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Joakim Kjellberg. 23 sidor.

2023:05 Drottninggatan- Västra Ågatan.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Malin Lucas. 14 sidor.

2023:06 Runstensvård. En handbok.
Eva Ernfridsson och Robin Lucas. 62 sidor.

2023:07 Vid Flasta hög i Sko.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Per Frölund. 18 sidor.

2023:08 Sunnersta Norra.
Arkeologisk utredning, steg 1. Per Frölund. 20 sidor.

2023:09 Från gård till gata. Arkeologi i S:t Johannesgatan i Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Malin Lucas. 246 sidor.

2023:10 Sneden logistikpark. Lilla Rånkvreten.
Arkeologisk utredning, steg 1. Per Frölund. 17 sidor.

2023:11 Arkeologi för fiber i Lenaberg och Uggelsta.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 35 sidor.

2023:12 Kring Uppsala domkyrka.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Adam Hultberg. 34 sidor.

2023:13 Tre platser i Ulleråker.
Arkeologisk utredning steg 2, kompletterande utredning steg 1. Hans Göthberg. 26 sidor.

2023:14 Stensättningar i Åby.
Arkeologisk utredning etapp 1. Per Frölund. 16 sidor.

2023:15 På Söderby skog.
Arkeologisk utredning steg 1. Hans Göthberg. 41 sidor.