Rapporter 2023

Rapporter 2023 Arkeologisk schaktningsövervakning på Stora torget i Uppsala. Foto: Adam Hultberg, Upplandsmuseet.

2023:01 Boplatser, grav och bytomt. Planerad spårutbyggnad av tågbana mellan Uppsala och Bergsbrunna.
Arkeologisk utredning steg 2. Andreas Hennius. 37 sidor.

2023:02 Viks slott. Trähuset och trädgårdsterrasser.
Arkeologisk schakningsövervakning. Joakim Kjellberg. 29 sidor.

2023:03 Boplatslämningar från järnålder i Fanna, Enköping.
Arkeologisk förundersökning. Hans Göthberg. 54 sidor.

2023:04 Axehielmska gården. Rotkartering i kvarteret Ubbo i Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Joakim Kjellberg. 23 sidor.

2023:05 Drottninggatan- Västra Ågatan.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Malin Lucas. 14 sidor.

2023:06 Runstensvård. En handbok.
Eva Ernfridsson och Robin Lucas. 62 sidor.