Rapporter 2023

Rapporter 2023 Arkeologisk schaktningsövervakning på Stora torget i Uppsala. Foto: Joakim Kjellberg, Upplandsmuseet.

2023:1 Boplatser, grav och bytomt. Planerad spårutbyggnad av tågbana mellan Uppsala och Bergsbrunna.
Arkeologisk utredning steg 2. Andreas Hennius. 37 sidor.

2023:2 Viks slott. Trähuset och trädgårdsterrasser.
Arkeologisk schakningsövervakning. Joakim Kjellberg. 29 sidor.