Rapporter 2021

Rapporter 2021 Ett arkeologiskt fynd av nyare datum. En fotbollssko från undersökningen vid Bälinge skolas fotbollsplan. Foto Per Frölund.

2021:01. Arkeologi för fiber vid Gamla Uppsala skola.                                                Arkeologisk schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 24 sidor.

2021:02. Mellan Litslena och Enköping. Väg 55.                                                                     Arkeologisk utredning, etapp 1. Hans Göthberg. 35 sidor.   

2021:03. Mellan Kvarnbolund och Eningsböle. Väg 55.                                                          Arkeologisk utredning, etapp 1. Hans Göthberg. 53 sidor.                                                           

2021:04. Vappa i Tillinge.                                                                                          Arkeologisk utredning. Per Frölund. 25 sidor.  

2021:05. Arkeologi för fiber i Litslena och Husby-Sjutolft. Grillby Norr GSF 2.                    Arkeologisk schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 83 sidor.   

2021:06. Vid och bortom stadsdiket. Ledningsomläggningar i Kungsgatan, Klostergatan och S:t Olofsgatan i Uppsala.                                                                                      Arkeologisk schaktningsövervakning. Linda Qviström. 122 sidor.     

2021:07. Bosättning och gravar i Ekeby.                                                                 Arkeologisk förundersökning. Per Frölund. 84 sidor.