Rapporter 2021

Rapporter 2021 Ett arkeologiskt fynd av nyare datum. En fotbollssko från undersökningen vid Bälinge skolas fotbollsplan. Foto Per Frölund.

2021:01. Arkeologi för fiber vid Gamla Uppsala skola.                                                Arkeologisk schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 24 sidor.

2021:02. Mellan Litslena och Enköping. Väg 55.                                                                     Arkeologisk utredning, etapp 1. Hans Göthberg. 35 sidor.   

2021:03. Mellan Kvarnbolund och Eningsböle. Väg 55.                                                          Arkeologisk utredning, etapp 1. Hans Göthberg. 53 sidor.